Opaform
 Skrivenaust Vorlandsvåg

Vorlandsvåg

 Skrivenaust Vorlandsvåg

Skrivenaust Vorlandsvåg

 Isolert rom i eldre naust tegnet og bygget av OPAFORM.

Isolert rom i eldre naust tegnet og bygget av OPAFORM.

 Boksen er gitt en form som både tilpasser seg eksisterende struktur og som lager funksjonelle mellomrom i møte med naustet

Boksen er gitt en form som både tilpasser seg eksisterende struktur og som lager funksjonelle mellomrom i møte med naustet

 Boksen er en helt frittstående og selvbærende struktur som med tiden kan tas vekk uten at den etterlater seg noen form for spor.

Boksen er en helt frittstående og selvbærende struktur som med tiden kan tas vekk uten at den etterlater seg noen form for spor.

Vorlandsvåg (15 of 15).jpg
Vorlandsvåg (7 of 15).jpg
Vorlandsvåg (8 of 15).jpg
openclosed2.jpg
Vorlandsvåg (6 of 15).jpg
Vorlandsvåg (3 of 15).jpg
Vorlandsvåg (5 of 15).jpg
Vorlandsvåg (4 of 15).jpg