Opaform
Løe Storhaugen

Løe Myrkdalen

Løe Storhaugen

Løe Storhaugen

Program: Overnattingsmodul
Location: Myrkdalen, Voss
Ferdigstilt: 2016
Areal: 15 m2

For 50 år siden stod det kuer i fjøset til bonde Gunnar Flisram, nå skal turister fra hele verden få sove her. Fra mai 2016 tilbyr Myrkdalen hotel spektakulær overnatting i den lille løen som står tett på skiheisen.

OPA_Storhaugen_04.jpg
OPA_Storhaugen_05.jpg
OPA_Storhaugen_06.jpg
 OPA FORM arkitekter har installert en overnattingsmodul inne i løen, her kan småbarnsfamilien, brudeparet, eller skibomsene oppleve en komfortabel natt utenom det vanlige. I spenningsfeltet mellom nytt og gammelt har modulen funnet sin egen form og ett uttrykk som står i harmonisk kontrast til løe-rommet. Modulen er en selvstendig enhet som er møysommlig tilpasset den lille løen. Løen er intakt, utvendig er det eneste som vitner om byggets nye era det skulpturellt utformete vindu som strekker seg gjennom løens kledning, ut mot dalen.

OPA FORM arkitekter har installert en overnattingsmodul inne i løen, her kan småbarnsfamilien, brudeparet, eller skibomsene oppleve en komfortabel natt utenom det vanlige. I spenningsfeltet mellom nytt og gammelt har modulen funnet sin egen form og ett uttrykk som står i harmonisk kontrast til løe-rommet. Modulen er en selvstendig enhet som er møysommlig tilpasset den lille løen. Løen er intakt, utvendig er det eneste som vitner om byggets nye era det skulpturellt utformete vindu som strekker seg gjennom løens kledning, ut mot dalen.

OPA_Storhaugen_07.jpg
OPA_Storhaugen_03.jpg
 Foto: Finn Borrows

Foto: Finn Borrows

 Gunnars tråfjøs er pilotprosjekt innen konseptet “Ei løe i endring” som revitaliserer gamle landbruksbygg. Gjennom å addere moderne rom får ufunksjonelle driftsbygg en ny verdi som opplevelsesbaserte reiselivsprodukt, og de historiske løene bevares som viktig del av det karakteristiske kulturlandskapet.

Gunnars tråfjøs er pilotprosjekt innen konseptet “Ei løe i endring” som revitaliserer gamle landbruksbygg. Gjennom å addere moderne rom får ufunksjonelle driftsbygg en ny verdi som opplevelsesbaserte reiselivsprodukt, og de historiske løene bevares som viktig del av det karakteristiske kulturlandskapet.